2020-03-13 08:59:00

Nastava na daljinu za učenike 5.-8. razreda - Yammer

Nastava na daljinu za učenike 5.-8. razreda organizira se putem društvene mreže Yammer. 

 

VAŽNO! Da bi učenik uspješno pristupio virtualnim učionicama na Yammeru potrebno je da se najprije prijavi u Office365 za škole na adresi office365.skole.hr sa svojim Carnet podacima. 

Kako? U gornjem desnom kutu potrebno je odabrati "Prijava", potom "AAI@EduHr" prijava te upisati Carnet korisničko ime i lozinku. Nakon prijave na navedeni portal, potrebno je potvrditi uvjete korištenja (ako se prvi put prijavljuje) te odabrati opciju "Odvedi me na Office365". 

Nakon uspješne prijave u Office365 za škole, učenik odabire poveznicu za svoj virtualan razred koja je objavljena na web stranici škole te zatraži pridruživanje grupi klikom na opciju "Join group". Time će ući u virtualan razred gdje će od razrednika dobiti upute za daljnji rad.


Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin