preskoči na sadržaj
Projekti

PROJEKTI U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

 

MŠ Pazin

 

 1. CAP program prevencije zlostavljanja (Child Assault Prevention)

Cilj: CAP poučava učenike kako imaju pravo biti sigurni, osnažuje ih pomoću znanja tako da mogu pomoći sebi i drugima i pomaže im shvatiti da mogu potražiti podršku u teškim situacijama.

 

 1. Pepe i prijatelji

Cilj: Cilj projekta je prevencija rizičnih ponašanja i poremećaja u ponašanju djece kroz poučavanje o zdravlju, unutarnjoj, vanjskoj i socijalnoj ekologiji, senzibilizacija na kritičnost u razmišljanju, različitost i toleranciju te kreativnom pristupu rješavanju problema djece kroz preventivne radionice te pomoći djeci da odrastu u osobe koje ne vrše nasilje nad sobom, drugima i okolinom.

 

 1. Zavičajna nastava

Cilj projekta: poticati kreativno povezivanje zavičajne nastave s nastavnim programima, implementirati zavičajne sadržaje u nastavne planove i programe, njegovati ishodište zavičajnosti u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu, njegovati dvojezičnost u lokalnoj zajednici, različitost i posebnost kultura te učenje vrijednosti za ljudska prava.

 

 1. Sigurno kročim kroz svijet medija/prema programu Društva psihologa Istre

Cilj: smanjiti učestalost elektroničkog nasilja među djecom te osvijestiti i educirati roditelje i djecu o mjerama zaštite prilikom korištenja elektroničkih medija.

 

 1. Rano pijenje mladih

Cilj: prevencija ranog pijenja mladih.

 

 1. Prva pomoć

Cilj: kontinuiranom edukacijom osposobiti što veći broj djece za pružanje prve pomoći u svim situacijama ozljeda i naglo nastupajućih bolesti, jer pravodobno i na pravilan način pružena prva pomoć smanjuje trajanje liječenja, sprječava ili ublažava invalidnost, a često spašava život. Sadržaj radionice usklađen je s kurikulumom zdravstvenog odgoja.

 

 1. Sigurnost na vodi

Cilj: podučiti svu osnovnoškolsku djecu o kodovima sigurnosti na vodi i rizicima povezanim s vodom, te uspostaviti kvalitetnu suradnju sa školama i učiteljima koji će posredno sudjelovati u provođenju projekta.

 

 1. Poznajem li Crveni križ?

Cilj: upoznati svu osnovnoškolsku djecu s osnovama znanja o pokretu i aktivnostima Crvenog križa, te oživjeti sustavnu suradnju sa školama i učiteljima koji će posredno sudjelovati u provođenju projekta.

 

 1. Razigrani vremeplov

Cilj: potaknuti učenike da revitaliziraju i baštine nasljeđe starijih generacija na na način da se u svoje slobodno vrijeme intenzivnije kroz svojedobno popularne društvene igre u kojima dominira tjelesna aktivnost i prednost u postizanju ciljeva. Poticati ih na entuzijazam i razvijanje znanja i sposobnosti umjetničkog predznaka. Kroz projekt će se održati 4 interaktivne radionice na teu zaboravljenih društvenih igra. Osim toga, za dramsku grupu Matične škole predviđen je edukativni trening kojeg će voditi dramski pedagog, a za sve učenike razredne nastave održat će se kazališna predstava „Sebični div“ u izvedbi Udruge Birikin Pula.

 

 1. Nematerijalna kulturna baština – naša prošlost i budućnost

Cilj: njegovanje i očuvanje nematerijalne kulturne baštine kroz obrazovne programe. Učenici će kroz usmjerene aktivnosti upoznati proces izrade Pazinskog cukerančića (posjet mlinu, posjet gospodarstvu s proizvodnjom jaja, posjet mljekari s izradom maslaca, posjet Agroturizmu Ograde i Slastičarskom obrtu Antica, radionica izrade Pazinskog cukerančića u suradnji s korisnicima Dnevnog boravka za starije osobe grada Pazina, završna priredba). Kroz interaktivno predavanje kojeg će održati stručnjaci iz Etnografskog muzeja Istre upoznat će vrijedne elemente nematerijalne kulturne baštine u okruženju. Uz stručno vodstvo, članovi foto grupe izradit će promotivni video o Pazinskom cukerančiću. Za Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave održat će se stručni skup na temu „Nematerijalna kulturna baština u školskom programu“.

 

 1. Mislimo savjesno, razvijajmo se održivo – obrazovanje za održivi razvoj zajednice

Cilj: osnaživanje i edukacija učitelja i učenika u području održivog razvoja i ljudskih prava. Projekt se sastoji od edukacijskih aktivnosti za učitelje te edukacijskih programa za učenike/ice, poput radionica te škole održivog razvoja i ljudskih prava. Također je predviđeno osmišljavanje i provođenja učeničkih aktivnosti i manjih projekata u zajednici te posjete institucijama i organizacijama civilnog društva u Zagrebu.

 

 1. Djeca prijatelji bijelog štapa

Cilj: senzibilizirati učenike i učitelje za potrebe osoba s posebnim potrebama (prvenstveno slijepih i slabovidnih).

 

 1. Moja obitelj

Cilj: upoznati i jačati međusobnu povezanost članova obitelji, naznačiti obitelj kao zajednicu koja pruža utočište za siguran i slobodan razvoj djeteta i važnost obitelji za kasnije uspostavljanje kvalitetnih odnosa s drugim ljudima, prirodom i samim sobom.

 

 1. Prostor oko mene

Cilj: promatranje i razumijevanje izgrađenog okoliša koji nas okružuje, čovjek kao mjerilo svih stvari, upoznavanje sa pojmovima interijer i eksterijer.

 

 1. Godišnji kalendar

Cilj: upoznavanje s godišnjim kalendarom, vrstama i njegovim komponentama (mjeseci, tjedni, dani), raspored radnih i neradnih dana u kalendaru, naziv mjeseca u književnom i zavičajnom govoru te internacionalni nazivi mjeseca, likovno izražavanje karakteristika svakog mjeseca i brojčano upisivanje dana u mjesecu.

 

 1. Putujemo, putujemo

Cilj projekta: upoznavanje vrsta prometa na našem području, promatranje, uočavanje različitosti, upoznavanje funkcioniranja, samostalni doživljaj i iskustvo, kulturno ophođenje u javnom prijevozu i ostalim prijevoznim sredstvima, upoznavanje povijesti nastanka raznih prijevoznih sredstava (vozila nekad i sad).

 

 1. Zavičajna nastava - Rječnik Pazinštine

Cilj: poticati kreativno povezivanje zavičajne nastave s nastavnim programima, upoznati bogatstvo riječi svoga zavičaja, razvijanje ljubavi prema zavičaju i zavičajnoj riječi.

 

 1. eTwinning projekt - 100. dan škole

Cilj: kroz aktivnosti stjecati kompetencije komuniciranja na materinjem jeziku te razvijati i osvještavati vlastitu kulturološku dimenziju, razvijati temeljne kompetencije te samostalnim i timskim radom razvijati socijalne i građanske vještine, znanja i stavove na osobnoj i društvenoj razini. Korištenje primjerene i navođene igre te poticanje osobnog i socijalnog razvoja unutar same razredne zajednice.

 

 1. eTwinning projekt - 20 dana dobrote

Cilj: kroz aktivnosti stjecati kompetencije na materinjem jeziku te razvijati empatiju, prihvaćanje različitosti, osvještavati različite životne probleme, razvijati socijalne i građanske vještine. Korištenjem primjerenih aktivnosti poticati na osobni rast i socijalni razvoj unutar razredne zajednice.

 

 1. Naprtnjača knjiga

Cilj: Čitanjem u obitelji potaknuti sve članove na često posezanje za knjigom, razvijati ljubav prema čitanju, rast i napredak čitalačkih vještina, osvještavati važnost kvalitetno provedenog vremena u obitelji. Razvijanje socijalnih vještina unutar obitelji.

 

 1. Zavičajna nastava – Istarska kuharica (Ča su jeli naši stari)

Cilj: upoznati učenike s bogatom i tradicijskom gastronomijom, njegovanje i očuvanje recepata tradicijskih jela.

 

 1. Zavičajna nastava - Najstariji predmet u mom domu

Cilj: upoznati učenike s bogatom povijesnom i kulturnom prošlošću Istre, njegovanje i očuvanje narodnih običaja, tradicije.

 

 1. Razredni ljubimac

Cilj: odgovorno ponašanje, briga o drugome, opuštanje i zabava, kvalitetno korištenje slobodnog vremena.

 

 1. Moja domovina

Cilj: upoznavanje učenika s našom domovinom Republikom Hrvatskom; zaštićena priroda

 

 1. Ljekovito bilje

Cilj: upoznati izgled i karakteristike ljekovitog i drugog bilja, uočavati pravilan način sušenja i skladištenja i mogućnost korištenja u prehrani.

 

 1. Haiku zbirka

Cilj: upoznavanje s haiku pjesništvom

 

 1. Priča jesenskog šešira

Cilj: kreativno osmišljavanje priče, originalnost izrade šešira, izražajnost pričanja priče

 

 1. Word Tennis

Cilj: obogatiti vokabular, natjecati se u znanju vokabulara.

 

 1. Glagoljica

Cilj: upoznavanje s početcima hrvatske pismenosti, razvijanje ljubavi prema zavičaju.

 

 1. Spelling Bee

Cilj: razvijati jezične kompetencije, unaprijediti vještinu slovkanja.

 

 1. Kriminalistička priča

Cilj: upoznavanje s načinom pisanja kriminalističkih priča.

 

 1. Pravopisna policija

Cilj: prepoznavanje jezičnih pogreški u medijima.

 

 1. Otvorena vrata fizike

Cilj: promovirati aktivno učenje kroz međusobno upoznavanje i suradnju, izgradnju znanstvenog pogleda na svijet kroz predavanja i radionice za učenike viših i nižih razreda (Dan znanosti i slično), susret sa znanstvenikom u OŠ Pazin, radionice za roditelje, uz omogućeno prisustvovanje i sudjelovanje roditelja i svih zainteresiranih nastavi fizike (7. i 8. razredi) i matematike (8. c razred); za učenike s izraženim interesom za sadržaje fizike bit će moguće organizirati posjete znanstvenim institucijama (IRB te Institut za fiziku u Zagrebu, Astronomski centar u Rijeci, uz sudjelovanje i vodstvo učitelja).

 

 1. Škola za matematičke (sve)znalce

Cilj: popularizacija matematike

 

 1. Večer matematike

Cilj: izgradnja pozitivnog stava učenika prema matematici, otkrivanje zabavne strane matematike, poticaj učenika za nastavak matematičkog obrazovanja.

 

 1. Pazinski potok

Cilj: Upoznavanje i očuvanje vodnog bogatstva pazinštine; spoznavanje važnosti Pazinskog potoka s biološkog i kulturološkog aspekta; otkrivanje važnosti potoka, kao značajnog eko sustava i vrlo bogatog staništa biljnih i životinjskih vrsta; upoznavanje krajobrazne raznolikosti i kulturno-povijesnog naslijeđa; razvijanje sposobnosti uzorkovanja u svrhu daljnjeg proučavanja; suradnja, kooperativnot učenika nižih i viših razreda; ostvarivanje suradnje sa lokalnom zajednicom, Udrugom Zelena Istra, Udrugom Hyla, Natura Histricom.

 1. Veliki lov na biljke

Cilj: obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje; Razvoj mladih kao zagovornika očuvanja biološke raznolikosti; Promocija lokalnih akcija vezanih uz biološku raznolikost; Razvoj znanstveno utemeljenih nastavnih materijala u skladu s načelima Konvencije o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological diversity - CBD) koji bi omogućili nastavnicima promociju aktivnosti vezanih za obrazovanje o biološkoj raznolikosti; Promicanje kritičkog razmišljanja uz pristup „idi i vidi“ (učenje kroz rad); Biti u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti / Zelenim koridorom (Green Corridor); Pomoći u postizanju EU/UN ciljeva za obrazovanje o biološkoj raznolikosti.

 

 1. Zeleni filmovi u vašoj školi

Cilj: popularizirati ekologiju, održivi razvoj, zdrav život, zaštitu okoliša i komplementarne teme putem prikazivanja filmova i dodatnih sadržaja (predavanja, rasprave) koje su dio cjelovitog programa. U programu se stavlja naglasak na kritičko mišljenje te upotrebu digitalnih i interaktivnih sadržaja.

 

 1. Znanstveni sajam

Cilj: potaknuti učenike na kreativno razmišljanje, pronalaženje logičkih rješenja na postavljene zadatke i ciljeve, razvijanje suradnje i komunikacije između učitelja-učenika-roditelja; poticanje učenika na razvijanje radoznalosti i istraživačkog rada.

 

 1. ČAlibar

Cilj: istraživati i pobliže upoznati bogatstvo riječi svoga zavičaja, uočiti razlike u mjesnim govorima čakavskoga narječja, razvijati ljubav prema zavičaju i zavičajnoj riječi.

 

 1. Tipkanje za 10

Cilj: razvijati vještinu brzog tipkanja.

 

 1. Books at 5.00

Cilj: poticati učenike na čitanje raznih tekstova na engleskom jeziku izvan nastavnog programa, pripremiti ih za istraživački rad, razvijati komunikacijske vještine na engleskom jeziku, razvijati pisano i usmeno izražavanje na engleskom jeziku, proširiti vokabular, razvijati čitalačke navike.

 

 1. Čitajmo naglas

Cilj: Poticanje razvoja interpretativnog čitanja i čitalačkih navika te popularizacija knjige.

 

 1. Naša mala knjižnica

Cilj: Popularizacija knjiga među djecom kroz zabavne aktivnosti koje razvijaju maštu, kreativnost i potiču na čitanje.

 

 

PŠ Cerovlje

 

 1. Jabuka – kraljica voća

Cilj: Upoznati najčešće vrste jabuka, osvijestiti važnost konzumiranja svježe jabuke u svakodnevnoj prehrani, naučiti kako možemo upotrijebiti jabuke u prehrani.

 

 1. 100. dan škole

Cilj: razvijanje kompetencije komuniciranja na materinjem jeziku, razvijanje matematičkih kompetencija, poticanje jezično-komunikacijske vještine u izražavanju, osvještavanje osobnog i socijalnog razvoja unutar same razredne zajednice.

 

 1. 20 dana dobrote

Cilj: osvijestiti važnost međusobnog pomaganja i osjećaja solidarnosti prema onima kojima je to potrebno i koji su usamljeni u dane Adventa, uočiti da svi nemaju jednako i da i mala "kap čini rijeku" pozitivnih aktivnosti.

 

 1. Istarske narodne pjesme i ples

Cilj: naučiti barem dvije istarske narodne pjesme i jedan ples (balun ili rašpa)

 

 1. Razredna slovarica

Cilj: rad na razvijanju tehnike čitanja i pisanja, razumijevanje pročitanog, usmeno i pismeno izražavanje, razvijanje kreativnosti.

 

 

PŠ Gračišće

 

 1. Razredna slovarica

Cilj: rad na razvijanju tehnike čitanja i pisanja, razumijevanje pročitanog, usmeno i pismeno izražavanje, razvijanje kreativnosti.

 

 1. Putujemo, putujemo

Cilj: upoznavanje vrsta prometa na našem području, promatranje, uočavanje različitosti, upoznavanje funkcioniranja, samostalni doživljaj i iskustvo, kulturno ophođenje u javnom prijevozu i ostalim prijevoznim sredstvima, upoznavanje povijesti nastanka raznih prijevoznih sredstava (vozila nekad i sad).

 

 1. Istarska županija

Cilj: razvijati ljubav prema svom zavičaju i potrebi očuvanja narodnog blaga, obiteljske tradicije i običaja, razlikovati svoje pretke i potomke, istražiti porijeklo svojeg prezimena i obiteljskih korijena, razlikovati prošlost, sadašnjost i budućnost na temelju događaja iz vlastite prošlosti i prošlosti svojih predaka, primijeniti socijalna umijeća i sposobnost komunikacije.

 

 1. Moja domovina Hrvatska

Cilj: upoznavanje kulturne i povijesne baštine, jezika i običaja, prirodnih ljepota, gradova i naselja te zanimljivosti naše domovine Republike Hrvatske.

Ocijeni e-Dnevnik:


preskoči na navigaciju