preskoči na sadržaj
Vijesti

Vijeće roditelja

Prema Statutu Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Vijeće roditelja utemeljuje se s ciljem ostvarivanja zadaća osnovnog školstva, povezivanja škole s društvenom sredinom i ostvarivanja interesa učenika.

Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svih razreda.

U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja koje ima dvadeset i pet (25) članova.


U Matičnoj školi i područnim školama ustrojavaju se Odbori vijeća roditelja.

Odbor vijeća roditelja u Matičnoj školi Pazin i Područnim školama Karojba, Lupoglav,  Motovun, Sv. Petar u Šumi, Tinjan i Trviž čine po jedan (1) predstavnik roditelja iz svakog razrednog odjela pojedine škole.

U Područnim školama  Cerovlje,  Gologorica,  Gračišće i  Kašćerga  funkciju  Odbora vijeća roditelja imaju svi roditelji učenika pojedine škole.

Mandat članova Odbora vijeća roditelja traje četiri (4) godine, a ista osoba može biti ponovno izabrana.

Članovi Vijeća roditelja biraju predsjednika javnim glasovanjem.

Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.

Mandat članova,  predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja traje četiri (4) školske godine.

Nakon izbora predsjednika Vijeća roditelja, ravnatelj ustupa predsjedniku daljnje vođenje sjednice Vijeća roditelja.

Vijeće roditelja i Odbor vijeća roditelja raspravljaju o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daju mišljenje i prijedloge u svezi s:

- radnim vremenom učenika, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada,
- organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih natjecanja i kulturnih manifestacija,
vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje,
- uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi,
- osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu,
- pružanjem odgovarajuće pomoći socijalno ugroženim učenicima,
- organiziranjem nastave, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima.

Vijeće roditelja:

- daje mišljenje o prijedlogu Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada Škole,
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Škole,
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom,
- razmatra prijedlog Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi,
- predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,
- javnim glasovanjem bira 1 (jednog) člana u Školski odbor,
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole,
- obavlja druge poslove u skladu sa Statutom Škole i općim aktima Škole.

Predstavnica Vijeća roditelja je Nikolina Barišić Brajković, a za predstavnicu iz reda roditelja u Školskom odboru na sjednici održanoj 27. rujna 2017. odabrana je TijanaVadinjof Đurić

Članovi Vijeća roditelja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin pozivaju sve roditelje da im se obrate ukoliko imaju neka pitanja, primjedbe ili prijedloge vezano za rad Škole.

Kontakti:

  1. Nikolina Barišić Brajković: tedi.brajkovic@gmail.com
  2. Tijana Vadinjof Đurić: tijana.vadinjof-djuric@usluga.hr

Popis ostalih članova Vijeća roditelja bit će naknadno priloženi.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: BARBARA MOČIBOB   datum: 27. 9. 2017.


Ocijeni e-Dnevnik:


preskoči na navigaciju